شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

یکی از مشکلات متداول در استریسک قطع نشدن تماسهای ورودی از خطوط آنالوگ است. در سیستمهای تلفنی برای قطع تماس ابتدا قطع شدن تماس تشخیص داده شده و بعد تماس قطع شود بدین منظور در سیستم تلفنی استریسک تنظیماتی در نظر گرفته شده که به صورت پیش فرض فعال نیست برای فعال کردن این قابلیت [...]

بایگانی برای بهمن, ۱۳۹۱

مشکل قطع نشدن تماسها در استرسک و الستیکس

بدون نظر

یکی از مشکلات متداول در استریسک قطع نشدن تماسهای ورودی از خطوط آنالوگ است. در سیستمهای تلفنی برای قطع تماس ابتدا قطع شدن تماس تشخیص داده شده و بعد تماس قطع شود بدین منظور در سیستم تلفنی استریسک تنظیماتی در نظر گرفته شده که به صورت پیش فرض فعال نیست برای فعال کردن این قابلیت به صورت زیر عمل کنید:

(ادامه…)